Kendrolab - Warszawa

GPC Ultra

W pełni automatyczny system przygotowania próbek do analizy.

GPC Ultra może być stosowany jako chromatograf żelowy sprzężony z systemem zatężania lub bez dodatkowych modyfikacji, jako samodzielny automatyczny system zatężania próbek.

 • zapewnia całkowicie zautomatyzowane przygotowanie próbek do analizy zgodne z normami: zmodyfikowaną DFG S19, EN 12393, EN 1528, AOAC 984.21, USEPA SW-846 (metoda nr 3640A).
 • wykonuje pełen zakres czynności od nastrzyku próbki poprzez przeniesienie żądanej objętości do odpowiednich fiolek.
 • umożliwia przetwarzanie próbek o złożonych matrycach, o wysokiej zawartości barwników, aromatów
 • problemu nie stanowi przetwarzanie próbek o skłonnościach do sedymentacji (ziemniaki, owoce cytrusowe) – system wyposażony jest w igłę o programowalnej głębokości zanurzenia
 • system pracuje używając minimalnych ilości rozpuszczalnika
 • charakteryzuje się wysoką powtarzalnością wyników i wysokim odzyskiem
 • fiolki na próbki i odbieralniki można szczelnie zamknąć septą, w celu zminimalizowania parowania rozpuszczalnika
 • system nie wymaga dodatkowych czynności po zainstalowaniu, codzienna obsługa ogranicza się do uzupełnienia rozpuszczalnika, opróżnienia zbiornika odpadów
 • system umożliwia przetwarzanie do 52 próbek jedna po drugiej – w seriach lub indywidualnie

Przebieg procesu oczyszczania próbek za pomocą GPC ULTRA

 1. Wstrzykniecie próbek (w seriach 26 lub 52) na kolumnę GPC
 2. Oczyszczanie próbek na kolumnie
 3. Przeniesienie oczyszczonej serii próbek do komory próżniowej
 4. Zatężenie próbek pod obniżonym ciśnieniem do ściśle określonej objętości
 5. Jeśli jest wymagane podzielenie oraz przeniesienie objętości próbki do odpowiednich fiolek (max. 3 fiolki)
 6. Płukanie układu: igły, pętli wstrzykowej, komory próżniowej, wężyków

GPC ULTRA świetnie sprawdza się w następujących obszarach zastosowań:

 • przygotowanie próbek pod kątem analizy pestycydów
 • analiza PCB w próbkach środowiskowych
 • pracochłonne etapy zatężania

GPC ULTRA umożliwia:

 • Zatężanie dowolnej objętości próbki (V<250 ml) do ściśle określonej objętości (5-15 ml)
 • prostą wymiana rozpuszczalnika
 • ilościowe przeniesienie zatężonej próbki do odpowiednich fiolek
 • wielokrotną wymiana rozpuszczalnika
 • zatężanie do sucha i ponowne rozpuszczanie
 • rozcieńczanie zatężonej próbki
 • przeniesienie próbki do kilku szczelnie zamkniętych fiolek